Powrót do nauki stacjonarnej od 21.02.2022

Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy o powrocie do nauki stacjonarnej od dnia 21 lutego 2022r.