Rada Rodziców:
Przewodnicząca:
Wiceprzewodnicząca:
Sekretarz:
Skarbnik:
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca:
Członkowie: