Przewodniczący: Mikołaj Wątor
Zastępca: Zofia Kowalska
Członkowie:
Piotr Jaśkowiec
Noemi Rymarczyk
Filip Sikora