Przewodniczący: Zofia Kowalska
Zastępca: Izabela Płoszaj
Członkowie:
Noemi Rymarczyk
Artur Stankiewicz
Wiktor Sochań