Przewodniczący: Izabela Płoszaj
Zastępca: Wiktor Sochań
Członkowie:
Wiktor Kozak
Agnieszka Kuźmińska
Maciej Suder
Dominik Szymski
Julia Majka
Barbara Banyś