Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy o życiu, twórczości i dziedzictwie Fryderyka Chopina “Wokół Fryderyka Chopina”. Regulamin i wykaz materiałów konkursowych zostały zamieszczone poniżej.
REGULAMIN
Szkolnego Konkursu Wiedzy o życiu, twórczości i dziedzictwie Fryderyka Chopina
„Wokół Fryderyka Chopina”
I. Organizator:
Państwowa Szkoła Muzyczna  I st.  im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach
II. Cele konkursu
 • zapoznanie z życiem, twórczością i dziedzictwem polskiego kompozytora narodowego;
 • poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat polskiej kultury;
 • rozpoznawanie utworów Fryderyka Chopina w zakresie stylizowanych tańców;
 • upamiętnienie historii Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina.
III. Zasady uczestnictwa
 • w konkursie wezmą udział wszyscy uczniowie klas IV – VI 6 l.c.n. oraz II-IV 4 l.c.n.;
 • zadanie uczniów polegać będzie na poprawnym rozwiązaniu testu wyboru dotyczącego życia, twórczości i dziedzictwa Fryderyka Chopina oraz rozpoznaniu wybranych kompozycji;
 • uczestnicy powinni zapoznać się z proponowaną literaturą muzyczną oraz wyznaczonymi materiałami teoretycznymi;
 • konkurs odbędzie się w dniach 16 listopada 2021r. w budynku Szkoły;
 • laureatami konkursu zostaną uczniowie, którzy osiągną najwyższą ilość punktów.
IV. Komisja konkursowa.
 • Komisję oceniającą powołuje Dyrektor Szkoły.
 • Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
Organizatorzy:
mgr Dorota Bałucka
mgr Anna Kowalska
Materiały do konkursu:
Strona internetowa: http://pl.chopin.nifc.pl
WIADOMOŚCI TEORETYCZNE
1. ZAKŁADKA CHOPIN –  Życie Chopina zakładki: Fryderyk Franciszek Chopin; Warszawa – lata młodości; Podróż; Paryż, lata 30-te; Lata 40-te
http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/life/biography/page/1
2. ZAKŁADKA KONKURS – Historia Konkursu Chopinowskiego od „Młodzi giganci pianistyki” do końca artykułu
http://pl.chopin.nifc.pl/institute/chopincompetition/info
LITERATURA MUZYCZNA
1.ZAKŁADKA CHOPIN – Kompozycje
http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/composition/search
Klasy młodsze II 4 lcn oraz klasy IV 6 lcn – 6 kompozycji
 1. Polonez As-dur op.53
 2. Mazurek C-dur op.24 nr2
 3. Walc Es-dur op.18
 4. Walc As-dur op.34 nr 1
 5. Polonez fantazja As-dur op.61
 6. Mazurek B-dur op.7 nr 1
Klasy starsze III-IV 4 lcn oraz klasy V-VI 6 lcn – 9 kompozycji
 1. Polonez As-dur op. 53
 2. Rondo a la Mazur F-dur op.5
 3. Mazurek C-dur op.24 nr 2
 4. Fantazja A-dur na tematy polskie op.13
 5. Rondo a la Krakowiak F-dur 14
 6. Walc Es-dur op.18
 7. Walc As-dur op.34 nr 1
 8. Polonez fantazja As-dur op.61
 9. Mazurek B-dur op.7 nr 1
Konkurs odbędzie się 16 listopada 2021 roku w Państwowej Szkole Muzycznej im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach w godzinach wyznaczonych przez organizatorów. Zapraszamy do udziału!