Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID-19

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z “Procedurą funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID-19” obowiązującej od dnia 1 września 2021r. Treść procedury dostępna jest na stronie internetowej: https://bip.e-cea.pl/site/download/42623/Procedura%20funkcjonowania%20w%20czasie%20epidemii%20COVID-19%20obowi%C4%85zuj%C4%85ca%20od%201%20wrze%C5%9Bnia%202021.pdf oraz na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły.Z życzeniami zdrowia Dyrekcja szkoły

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice! W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym) ze względu na konieczność zachowania wszelkich środków ostrożności związanych z panującą pandemią, rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w zmienionej formie. Zapraszamy do kontaktu z nauczycielami w celu ustalenia zajęć indywidualnych z instrumentu w wyznaczonych godzinach. Gorąco prosimy, aby tylko jeden przedstawiciel ucznia uczestniczył w tych spotkaniach (rodzic ucznia lub sam uczeń). Dbając o bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o …

Lista kandydatów, którzy zaliczyli i nie zaliczyli Test Przydatności Muzycznej

Lista Kandydatów, którzy zaliczyli test przydatności muzycznej na rok szkolny 2021/2022 Sześcioletni cykl kształcenia   Adamus Daria Burek Emilia Burek Zuzanna Cegielska Aleksandra Domanus Klaudia Domanus-Szymczyk Alicja Domanus-Szymczyk Helena Firek Karol Funek Julia Garbień Hanna Głąb Piotr Godniak Oliwia Jania Amelia, Jaśkowiec Jakub Jaśkowiec Antoni Jawor Elżbieta Jaworska Magdalena, Jędrysek Jakub Jop Maja Kaczmarczyk Hanna Kaducka Lilianna Kudrzycka Zofia Lenart Aleksandra Lis Jadwiga, Mitan Malwina Mucha Emilia Pieczara Evelina Pierzak …