Ogłoszenie orkiestra !!!

Członkowie orkiestry proszeni są o czytanie wiadomości w dzienniku elektronicznym Fryderyk dotyczących zajęć orkiestry.