Obchody Roku Cypriana Kamila Norwida w PSM I st. w Myślenicach

W uznaniu zasług Cypriana Kamila Norwida dla polskiej sztuki i polskiej kultury, w 200-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida. Jak głosi uchwała, “…w swojej twórczości Cyprian Kamil Norwid odwoływał się do narodowej i europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem oraz krytykiem różnych przejawów życia społecznego i politycznego. Patriotyzm podnosił do rangi najwyższej wartości. Podobnie ujmował jako świadomy oraz głęboko wierzący katolik kwestie etyczne, filozoficzne oraz teologiczne”. Społeczność naszej Szkoły włączyła się w rozpropagowanie dorobku tego niezwykłego polskiego poety. Samorząd Uczniowski pod opieką mgr Doroty Bałuckiej, mgr Renaty Miśko oraz mgr Anny Kowalskiej przygotował w przestrzeni szkolnej wystawę promującą twórczość C. K. Norwida.