Komunikat w sprawie zdalnego nauczania

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 26 stycznia 2022 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym szkół
i placówek artystycznych (§ 2 ust. 1 pkt 4 i 5)  w okresie od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r.

Ograniczenie dotyczy wszystkich klas szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne – nauczanie odbywa się w trybie zdalnym.