Obchody Roku Cypriana Kamila Norwida w PSM I st. w Myślenicach

W uznaniu zasług Cypriana Kamila Norwida dla polskiej sztuki i polskiej kultury, w 200-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida. Jak głosi uchwała, “…w swojej twórczości Cyprian Kamil Norwid odwoływał się do narodowej i europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem oraz krytykiem różnych przejawów życia społecznego i politycznego. Patriotyzm podnosił do rangi najwyższej wartości. Podobnie ujmował jako świadomy oraz głęboko wierzący …

Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID-19

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z “Procedurą funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID-19” obowiązującej od dnia 1 września 2021r. Treść procedury dostępna jest na stronie internetowej: https://bip.e-cea.pl/site/download/42623/Procedura%20funkcjonowania%20w%20czasie%20epidemii%20COVID-19%20obowi%C4%85zuj%C4%85ca%20od%201%20wrze%C5%9Bnia%202021.pdf oraz na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły.Z życzeniami zdrowia Dyrekcja szkoły

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice! W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym) ze względu na konieczność zachowania wszelkich środków ostrożności związanych z panującą pandemią, rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w zmienionej formie. Zapraszamy do kontaktu z nauczycielami w celu ustalenia zajęć indywidualnych z instrumentu w wyznaczonych godzinach. Gorąco prosimy, aby tylko jeden przedstawiciel ucznia uczestniczył w tych spotkaniach (rodzic ucznia lub sam uczeń). Dbając o bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o …