Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021 /2022

12 listopada 2021r.

3 stycznia 2022r.

4 stycznia 2022r.

5 stycznia 2022r.

7 stycznia 2022r.

2 maja 2022r.