Szkolny Konkurs Wiedzy o życiu, twórczości i dziedzictwie Fryderyka Chopina „Wokół Fryderyka Chopina”

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy o życiu, twórczości i dziedzictwie Fryderyka Chopina “Wokół Fryderyka Chopina”. Regulamin i wykaz materiałów konkursowych zostały zamieszczone poniżej. REGULAMIN Szkolnego Konkursu Wiedzy o życiu, twórczości i dziedzictwie Fryderyka Chopina „Wokół Fryderyka Chopina” I. Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna  I st.  im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach II. Cele konkursu zapoznanie z życiem, twórczością i dziedzictwem polskiego kompozytora narodowego; poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat polskiej …

XXVIII TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

XXVIII TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 10 – 17 października 2021r. Jak co roku nauczyciele i uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody TKCh zorganizowane przez myślenicki Klub Inteligencji Katolickiej, Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Starostwo Powiatowe i myślenickie parafie. 16 października Zespół wokalny Cantata pod dyrekcją mgr Moniki Szymskiej uświetnił śpiewem Mszę św. w 43. rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. W kościele parafialnym p.w. Św. Franciszka z Asyżu …

Dzień Edukacji Narodowej w PSM I st. w Myślenicach

W dniu 13 października społeczność PSM I st. w Myślenicach spotkała się na kameralnych obchodach Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu udział wzięli: Dyrekcja, przedstawiciele Rady Rodziców, członkowie Samorządu Uczniowskiego, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy administracyjni i emerytowani pracownicy szkoły. Pani Dyrektor złożyła wszystkim zebranym serdeczne życzenia i podziękowania, wspominając o trudnym czasie zdalnego nauczania, kiedy to zarówno nauczyciele jak i uczniowie musieli radzić sobie z wieloma nowymi i trudnymi wyzwaniami. Życzenia …

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Myślenicach W październiku zakończyło się Ślubowanie uczniów klas pierwszych. W bieżącym roku szkolnym Ślubowanie odbyło się w kameralnym gronie w grupach uczniów w klasach mgr Moniki Szymskiej, mgr Teresy Kęsek, mgr Doroty Bałuckiej oraz mgr Renaty Miśko. Mali artyści zaprezentowali się wspaniale! Pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, że będą się pilnie uczyli oraz wypełniali wszystkie obowiązki i zadania ucznia, a także dbali …

Spotkanie słowno-muzyczne z okazji Roku Tadeusza Różewicza

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przekonany o wyjątkowym znaczeniu dorobku poety, oddając hołd jego artystycznym dokonaniom ustanowił rok 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza w 100 rocznicę urodzin poety. Z tej okazji w PSM I st. w Myślenicach w roku 2021 odbył się szereg wydarzeń związanych z biografią oraz twórczością poety, których zwieńczeniem stało się spotkanie słowno-muzyczne w dniu 11 października 2021 roku poświęcone Różewiczowi. Spotkanie przygotował Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami mgr Dorotą …

Obchody Roku Cypriana Kamila Norwida w PSM I st. w Myślenicach

W uznaniu zasług Cypriana Kamila Norwida dla polskiej sztuki i polskiej kultury, w 200-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida. Jak głosi uchwała, “…w swojej twórczości Cyprian Kamil Norwid odwoływał się do narodowej i europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem oraz krytykiem różnych przejawów życia społecznego i politycznego. Patriotyzm podnosił do rangi najwyższej wartości. Podobnie ujmował jako świadomy oraz głęboko wierzący …