Uwaga zmiana godzin kształcenia słuchu w klasach II D 4lcn i VI A 6lcn

Nowe godziny zajęć kształcenia słuchu (zmiany dotyczą tylko lekcji w środę ) 

klasa  II D 4lcn środa 17;00-17:45

klasa VI A 6lcn środa 16;10-16;55