OFICJALNE OTWARCIE SALI KONCERTOWEJ

13 czerwca 2022r. to znacząca data na kartach historii myślenickiej szkoły muzycznej. Właśnie w tym dniu nastąpiło uroczyste, oficjalne otwarcie nowej Sali koncertowej, na którą czekaliśmy ponad 40 lat!

W części oficjalnej uroczystości Pani Dyrektor Jolanta Antkiewicz przywitała zaproszonych gości: m. in. prof. Piotra Glińskiego – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, p. Władysława Kurowskiego – Posła na Sejm RP, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – p. Monikę Gubałę, p. Stanisława Bisztygę i p. Roberta Bylicę. Na uroczystość przybyli również: Starosta Myślenickiego p. Józef Tomal i Burmistrz Myślenic p. Jarosław Szlachetka oraz przedstawiciele Parafii Myślenickich: Ks. Proboszcz Zdzisław Balon, Ks. Proboszcz Adam Pawicki i Ks. Proboszcz Józef Orawczak. Przybyli również: p. Wiesław Dziedziński – wizytator CEA, p. Stanisław Matoga – wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Dyrektor Artystyczny Polish Art Philharmonic – p. Michał Maciaszczyk.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uhonorował odznaczeniami państwowymi zasłużonych pracowników szkoły, a wręczenia odznaczeń za długoletnią służbę w imieniu Prezydenta RP dokonał prof. Piotr Gliński. Odznaczeni zostali:

MEDALEM ZŁOTYM: Bałucka Dorota, Boryczka Ewa, Domarecka – Fikas Urszula,  Jabłońska Marta,  Kęsek Teresa,  Kusińska – Gablankowska Anna, Lenert Iwona, Leśniak Elżbieta, Moskal Andrzej, Niewalda Ewa, Prokocki Kazimierz, Rozum Janina, Sala Dorota, Szymska Monika, Zapotoczna Małgorzata.

MEDALEM SREBRNYM: Antkiewicz Jolanta, Basista Monika,  Kuźmińska Alicja,  Miśko Renata, Poręba Jacek, Skupniewicz Piotr, Wilewska Beata.

MEDALEM BRĄZOWYM: Antkiewicz Łukasz, Blaszyński Wojciech,  Bukała Radosław, Kuźmiński Dawid,  Olszewski Jarosław,  Półtorak – Orłowska Agata,  Pytlarska Aleksandra,  Wierciak Dominika.

 

Prof. Piotr Gliński nadał w uznaniu zasług ODZNAKĘ HONOROWĄ „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Pani Dyrektor Jolancie Antkiewicz.

 

Z okazji Jubileuszu 40-lecia PSM I st. w Myślenicach za pełną oddania pracę Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymali nauczyciele i pracownicy szkoły: Łukasz Antkiewicz,  Ewa Boryczka,  Urszula Domarecka-Fikas,  Marta Jabłońska,  Anna Kusińska-Gablankowska,  Andrzej Moskal , Ewa Niewalda,  Jacek Poręba,  Kazimierz Prokocki,  Janina Rozum,  Małgorzata Zapotoczna,  Halina Horwat, Janina Panuś,  Dorota Sala.

 

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali: Jolanta Antkiewicz,  Łukasz Antkiewicz, Aurelia Bogacka – Prokocka, Elżbieta Leśniak, Monika Szymska, Agnieszka Tyrała.

 

Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej przyznał nagrody:

Nagrodę indywidualną I stopnia otrzymali: Jolanta Antkiewicz,  Aurelia Bogacka – Prokocka, Elżbieta Leśniak.

Nagrodę indywidualną II stopnia otrzymali: Dorota Bałucka,  Monika Szymska,  Agnieszka Tyrała.

Na zakończenie części oficjalnej nie zabrakło licznych przemówień i gratulacji zaproszonych gości. Poświecenia nowej Sali koncertowej dokonał ks. Proboszcz Józef Orawczak.

W II części uroczystości przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia z blisko 42.letniej historii szkoły w prezentacji multimedialnej, nie mogło też zabraknąć akcentów muzycznych w wykonaniu Zespołu wokalnego Cantata, Franciszka Szymuli, Szymona Żeglenia, Dominika Stankiewicza, Antoniny Turały oraz Zespołu  perkusyjnego.