Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2022/2023

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

  • 31.10.2022
  • 02 – 05.01.2023
  • 02.05.2023