Zmiana dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

W związku z odgórną zmianą terminu ferii zimowych, zmienia się termin dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021. Dodatkowe dni wolne:
– 31 marca 2021,
– 7 kwietnia 2021,
– 8 kwietnia 2021,
– 9 kwietnia 2021.