Informacja

Informujemy, że w związku z przedłużeniem aktualnie obowiązujących ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek do dnia 25 kwietnia 2021r. szkoła prowadzi naukę w trybie zdalnym.