2003/2004

Czteroletni cykl nauczania
1. Bugaj Karol – klasa perkusji Beaty Wilewskiej
2. Ciaputa Paweł – klasa trąbki Andrzeja Moskala
3. Czarnota Ewelina – klasa saksofonu Jacka Poręby
4. Deja Szymon – klasa trąbki Andrzeja Moskala
5. Grabowska Katarzyna – klasa fletu Wiesława Suruło
6. Hajduk Edyta – klasa wiolonczeli Radosława Bukały
7. Hajduk Kinga – klasa gitary Moniki Basisty
8. Kaleta Barbara – klasa akordeonu Aurelii Bogackiej-Prokockiej
9. Kolad Szczepan – klasa perkusji Beaty Wilewskiej
10. Korzeń Tomasz – klasa klarnetu Jacka Poręby
11. Korzeń Zbigniew – klasa akordeonu Janiny Rozum
12. Piwowarczyk Renata – klasa fletu Wiesława Suruło

Sześcioletni cykl nauczania
1. Bartnikowska Alicja – klasa skrzypiec Jolanty Antkiewicz
2. Dzieża Klaudia – klasa skrzypiec Izabeli Wota
3. Gładysz Agnieszka – klasa fortepianu Agnieszki Tyrały
4. Hodurek Klaudia – klasa skrzypiec Franciszka Koćmy
5. Kołacz Ewelina – klasa fortepianu Moniki Szymskiej
6. Kudłacz Łukasz – klasa fortepianu Anny Kusińskiej-Gablankowskiej
7. Leśniak Wojciech – klasa akordeonu Janiny Rozum
8. Prokocka Gabriela – klasa skrzypiec Jolanty Antkiewicz
9. Prośniak Przemysław – klasa akordeonu Janiny Rozum
10. Stępniowska Justyna – klasa fortepianu Ewy Boryczko
11. Żaba Elżbieta – klasa fortepianu Anny Kusińskiej-Gablankowskiej
12. Żaba Małgorzata – klasa fortepianu Teresy Kęsek