1997/1998

Czteroletni cykl nauczania
1. Chleba Daniel – klasa trąbki Andrzeja Moskala
2. Eichler Zbigniew – klasa fletu Małgorzaty Markowskiej
3. Korn Piotr – klasa gitary Kazimierza Prokockiego
4. Michalec Paweł – klasa akordeonu Aurelii Bogackiej-Prokockiej
5. Mrażek Magdalena – klasa fortepianu Elżbiety Leśniak
6. Oskwarek Mirosław – klasa klarnetu Jacka Poręby
7. Pitala Magdalena – klasa fortepianu Janiny Sitarskiej
8. Polak Tomasz – klasa klarnetu Jacka Poręby
9. Sala Tadeusz – klasa trąbki Andrzeja Moskala
10. Sąda Wojciech – klasa trąbki Andrzeja Moskala
11. Słowiak Sławomir – klasa wiolonczeli Moniki Langman
12. Suruło Jacek – klasa gitary Piotra Gablankowskiego
13. Uchacz Honorata – klasa fletu Małgorzaty Markowskiej
14. Wnęk Renata – klasa fortepianu Anny Kusińskiej-Gablankowskiej
15. Wyrostek Aneta – klasa akordeonu Janiny Rozum

Sześcioletni cykl nauczania
1. Gara Sylwia – klasa fortepianu Ewy Niewaldy
2. Kochan Joanna – klasa fortepianu Elżbiety Leśniak
3. Pilch Klaudyna – klasa fortepianu Ewy Boryczko
4. Płachta Magdalena – klasa fortepianu Ewy Boryczko
5. Strug Marcin – klasa skrzypiec Franciszka Koćmy
6. Tylek Sabina – klasa skrzypiec Franciszka Koćmy