1995/1996

Dział dziecięcy
1. Biela Aneta – klasa fortepianu Stanisława Odrzywołka
2. Bożek Agnieszka – klasa fortepianu Stanisława Odrzywołka
3. Buksa Kinga – klasa fortepianu Urszuli Domareckiej-Fikas
4. Gubała Anna – klasa fortepianu Ewy Niewaldy
5. Horabik Piotr – klasa akordeonu Grzegorza Bobowskiego
6. Korn Anna – klasa fortepianu Urszuli Domareckiej-Fikas
7. Kuźmiński Arkadiusz – klasa gitary Kazimierza Prokockiego
8. Maślak Krzysztof – klasa akordeonu Grzegorza Bobowskiego
9. Strug Katarzyna – klasa skrzypiec Franciszka Koćmy
10. Szafraniec Elżbieta – klasa fletu Małgorzaty Markowskiej
11. Zawiejska Katarzyna – klasa fortepianu Urszuli Domareckiej-Fikas
12. Zawłocki Cyprian – klasa akordeonu Aurelii Bogackiej-Prokockiej

Dział młodzieżowy
1. Łazoryk Tatiana – klasa fletu Małgorzaty Markowskiej
2. Bujas Karol – klasa akordeonu Grzegorza Bobowskiego
3. Bzowski Michał – klasa saksofonu Tadeusza Poręby
4. Czernecki Artur – klasa gitary Piotra Gablankowskiego
5. Dominik Marcin – klasa akordeonu Grzegorza Bobowskiego
6. Jaśkowiec Kinga – klasa wiolonczeli Moniki Langman
7. Leśniak Jerzy – klasa perkusji Janusza Mikołajczyka
8. Mazurek Jacek – klasa akordeonu Grzegorza Bobowskiego
9. Partyka Radosław – klasa gitary Kazimierza Prokockiego
10. Płachta Urszula – klasa fletu Małgorzaty Markowskiej
11. Ryś Wiktor – klasa akordeonu Grzegorza Bobowskiego
12. Skoczylas Joanna – klasa skrzypiec Jolanty Nosek
13. Węgrzyn Tomasz – klasa klarnetu Jacka Poręby
14. Ziemianin Grzegorz – klasa akordeonu Aurelii Bogackiej-Prokockiej