XXIX TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Od ponad 20 lat nauczyciele i uczniowie naszej szkoły włączają się w obchody Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej pod patronatem Klubu Inteligencji Katolickiej, Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Starostwa Powiatowego i myślenickich parafii. 16 października Zespół wokalny Cantata pod dyrekcją mgr Moniki Szymskiej uświetnił śpiewem Mszę św. w 44. rocznicę wyboru Św. Jana Pawła II na Stolicę Apostolską w parafii p.w. Św. Franciszka z Asyżu na Zarabiu. 23 października w sanktuarium MB Myślenickiej podczas Mszy św. wieńczącej obchody XXIX TKCh oprócz Zespołu wokalnego Cantata wystąpił także Zespół klarnetowy pod kierunkiem mgr Piotra Skupniewicza. Zespołowi Cantata towarzyszył akompaniament organowy w wykonaniu mgr Agnieszki Tyrały.

Zanim Prezes KIK Pan Zbigniew Syrek podziękował obu zespołom za oprawę muzyczną Mszy św., Panie Dyrektor Jolanta Antkiewicz i Agnieszka Tyrała wyraziły wdzięczność przedstawicielom KIK za możliwość współtworzenia TKCh i edukację młodego pokolenia, jak poprzez działania artystyczne krzewić i kultywować rodzime dziedzictwo kulturowe.  Gratulacji i podziękowań dla obu zespołów nie szczędził także ks. Proboszcz Zdzisław Balon, który wyraził przekonanie, że nie może nas zabraknąć za rok podczas obchodów XXX TKCh.