Szkolny Konkurs Wiedzy o życiu, twórczości i dziedzictwie Fryderyka Chopina „Wokół Fryderyka Chopina”

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy o życiu, twórczości i dziedzictwie Fryderyka Chopina “Wokół Fryderyka Chopina”. Regulamin i wykaz materiałów konkursowych zostały zamieszczone poniżej.

REGULAMIN
Szkolnego Konkursu Wiedzy o życiu, twórczości i dziedzictwie Fryderyka Chopina
„Wokół Fryderyka Chopina

I. Organizator:

Państwowa Szkoła Muzyczna  I st.  im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

II. Cele konkursu

 • zapoznanie z życiem, twórczością i dziedzictwem polskiego kompozytora narodowego;

 • poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat polskiej kultury;

 • rozpoznawanie utworów Fryderyka Chopina w zakresie stylizowanych tańców;

 • upamiętnienie historii Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina.

III. Zasady uczestnictwa

 • w konkursie wezmą udział wszyscy uczniowie klas IV – VI 6 l.c.n. oraz II-IV 4 l.c.n.;

 • zadanie uczniów polegać będzie na poprawnym rozwiązaniu testu wyboru dotyczącego życia, twórczości i dziedzictwa Fryderyka Chopina oraz rozpoznaniu wybranych kompozycji;

 • uczestnicy powinni zapoznać się z proponowaną literaturą muzyczną oraz wyznaczonymi materiałami teoretycznymi;

 • konkurs odbędzie się w dniach 16 listopada 2021r. w budynku Szkoły;

 • laureatami konkursu zostaną uczniowie, którzy osiągną najwyższą ilość punktów.

IV. Komisja konkursowa.

 • Komisję oceniającą powołuje Dyrektor Szkoły.

 • Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Organizatorzy:
mgr Dorota Bałucka
mgr Anna Kowalska

W związku z wewnątrzszkolnym Konkursem wiedzy o życiu, twórczości i dziedzictwie Fryderyka ChopinaWokół Fryderyka Chopina” organizowanym przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Myślenicach,  zamieszczamy wykaz materiałów i linki do stron internetowych z obowiązującymi wiadomościami:

Materiały do konkursu:

Strona internetowa: http://pl.chopin.nifc.pl
WIADOMOŚCI TEORETYCZNE
1. ZAKŁADKA CHOPIN –  Życie Chopina zakładki: Fryderyk Franciszek Chopin; Warszawa – lata młodości; Podróż; Paryż, lata 30-te; Lata 40-te
http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/life/biography/page/1
2. ZAKŁADKA KONKURS – Historia Konkursu  Chopinowskiego od „Młodzi giganci pianistyki” do końca artykułu
http://pl.chopin.nifc.pl/institute/chopincompetition/info
LITERATURA MUZYCZNA
1.ZAKŁADKA CHOPIN – Kompozycje
http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/composition/search
Klasy młodsze II 4 lcn oraz klasy IV 6 lcn – 6 kompozycji
 1. Polonez As-dur op.53
 2. Mazurek C-dur op.24 nr2
 3. Walc Es-dur op.18
 4. Walc As-dur op.34 nr 1
 5. Polonez fantazja As-dur op.61
 6. Mazurek B-dur op.7 nr 1
Klasy starsze III-IV 4 lcn oraz klasy V-VI 6 lcn – 9 kompozycji
 1. Polonez As-dur op. 53
 2. Rondo a la Mazur F-dur op.5
 3. Mazurek C-dur op.24 nr 2
 4. Fantazja A-dur na tematy polskie op.13
 5. Rondo a la Krakowiak F-dur 14
 6. Walc Es-dur op.18
 7. Walc As-dur op.34 nr 1
 8. Polonez fantazja As-dur op.61
 9. Mazurek B-dur op.7 nr 1
Konkurs odbędzie się 16 listopada 2021 roku w Państwowej Szkole Muzycznej im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach w godzinach wyznaczonych przez organizatorów. Zapraszamy do udziału!