Spotkanie słowno-muzyczne z okazji Roku Tadeusza Różewicza

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przekonany o wyjątkowym znaczeniu dorobku poety, oddając hołd jego artystycznym dokonaniom ustanowił rok 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza w 100 rocznicę urodzin poety. Z tej okazji w PSM I st. w Myślenicach w roku 2021 odbył się szereg wydarzeń związanych z biografią oraz twórczością poety, których zwieńczeniem stało się spotkanie słowno-muzyczne w dniu 11 października 2021 roku poświęcone Różewiczowi. Spotkanie przygotował Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami mgr Dorotą Bałucką, mgr Renatą Miśko oraz mgr Anną Kowalską i zostało poprowadzone przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Zofię Kowalską. Zaprezentowano nie tylko życiorys artysty, jego dorobek literacki i wpływ twórczości na literaturę polską, ale przede wszystkim utwory Różewicza w interpretacji wokalno-muzycznej uczniów naszej Szkoły nadesłane na konkurs „Śpiewamy Różewicza” przygotowany i przeprowadzony przez mgr Monikę Szymską w roku szkolnym 2020/2021 . Piękne interpretacje wokalne połączone z grą na instrumencie dostarczyły odbiorcom wielu niezwykłych emocji muzycznych!
W spotkaniu udział wzięła Dyrektor Szkoły mgr Agnieszka Tyrała, która skierowała wiele ciepłych słów zarówno do organizatorów spotkania, jaki i do mgr Moniki Szymskiej, której podziękowała za wysoki poziom przygotowania uczniów do prezentowanych nagrań konkursowych, jednocześnie zachęciła zgromadzonych uczniów do włączania się w działania szkoły, tak by czerpali radość z zaangażowania w działalność muzyczną. Spotkanie było bardzo owocne nie tylko literacko, ale przede wszystkim muzycznie, a zważywszy na to, iż poezja Różewicza nie jest łatwa w interpretacji, można uznać to za sukces uczniów i pedagogów.

Tadeusz Różewicz to wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta. W uzasadnieniu UCHWAŁY SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza w 100 rocznice urodzin możemy przeczytać:
W 2021 roku będziemy obchodzić 100. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza – wybitnego polskiego poety, dramaturga, prozaika i scenarzysty. Tadeusz Różewicz urodził się 9 października 1921 roku w Radomsku jako drugi syn Władysława i Stefanii z Gelbardów. Zmienił polską poezję, stworzył jej nową formę, co jest widoczne już w pierwszym tomie „Niepokój” z 1947 roku. Ambasador polszczyzny. Poeta przełomu, głęboko związany z losem pokolenia wojennego. Po przeżyciu ludobójstwa, okrucieństwa wojny, Holocaustu, stworzył nowy język poezji. „Mam dwadzieścia cztery lata/ ocalałem/ prowadzony na rzeź” – pisał w wierszu „Ocalony”, poszukując nowego ładu etycznego. Wnikliwy obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. Nieobojętny, pełen czułości dla świata i empatii dla szarego człowieka – bohatera. Poprzez nową poetycką formę precyzyjnie definiował kryzys współczesnego świata jak i rozdarcie współczesnego człowieka. Wybitny dramaturg. Teatr Różewicza jest teatrem fragmentarycznym, realistycznym, teatrem absurdu. Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską. Wśród najważniejszych dzieł Artysty można wymienić tomy poezji: „Niepokój”, „Czerwona rękawiczka”, „Zawsze fragment”, „Matka odchodzi”, „Nożyk profesora” oraz dramaty: „Kartoteka”, „Stara kobieta wysiaduje”, „Białe małżeństwo”, „Do piachu”, „Pułapka”. Tadeusz Różewicz w sposób szczególny związany był z Krakowem, Gliwicami i Wrocławiem. Odznaczony m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej oraz Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Opolskiego. Laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych. Zmarł 24 kwietnia 2014 roku we Wrocławiu, spoczął na cmentarzu przy kościele ewangelickim Naszego Zbawiciela w Karpaczu. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o wyjątkowym znaczeniu dorobku poety, oddając hołd jego artystycznym dokonaniom, ustanawia rok 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza.”