ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

  Ślubowanie uczniów klas pierwszych stanowi jeden z głównych elementów ceremoniału Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Myślenicach. W tym roku uroczystości odbyły się w nowej Sali koncertowej z udziałem nie tylko uczniów i nauczycieli, ale także rodziców.
19 października uczniowie klasy IE i IF 4-lcn. PSM I st. w Myślenicach złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Zanim jednak to nastąpiło Dyrektor szkoły Jolanta Antkiewicz powitała uczniów, nauczycieli i Rodziców i zaprosiła wszystkich na program artystyczny przygotowany przez mgr Monikę Szymską i mgr Teresę Kęsek. Swój pierwszy występ uczniowie rozpoczęli piosenką „Świat muzyki”, która zabrzmiała bardzo radośnie i efektownie także dzięki akompaniamentowi mgr Jarosława Olszewskiego. W wierszykach zapewniali, że chcą nauczyć się gry na instrumencie i wszystko to zabrzmiało tak przekonywująco, iż wzruszeni Rodzice chcieli słyszeć i widzieć na scenie swoje pociechy znacznie dłużej. I nadszedł czas złożenia przyrzeczenia, po którym Pani Dyrektor
tradycyjnie pasowała Pierwszaków kluczem wiolinowym na uczniów szkoły i życzyła im rozwijania pasji muzycznej oraz wytrwałości w grze na instrumencie. Serdeczne życzenia i słowa wsparcia uczniowie klas pierwszych czteroletniego cyklu nauczania usłyszeli także od Samorządu Uczniowskiego.
    W dniu 26 października odbyło się ślubowanie uczniów klas IA, IB, IC i ID sześcioletniego cyklu nauczania. Uczniowie klas pierwszych mieli okazję po raz pierwszy zaprezentować się na dużej scenie. Przygotowany program dostarczył wielu wzruszeń zarówno małym artystom jak i obecnym rodzicom oraz nauczycielom. Pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, że będą się pilnie uczyli oraz wypełniali wszystkie obowiązki i zadania ucznia, a także dbali o instrumenty muzyczne i sprzęt szkolny. Uczniowie sześcioletniego cyklu nauczania PSM I st. w Myślenicach zostali tradycyjnie pasowani kluczem wiolinowym przez Dyrektora szkoły mgr Jolantę Antkiewicz na uczniów szkoły. Uczniów do ślubowania przygotowały mgr Dorota Bałucka, mgr Renata Miśko oraz mgr Justyna Strzelecka. W uroczystości zaangażował się również Samorząd Uczniowski: Izabela, Wiktor i Agnieszka przywitali wszystkich zebranych, złożyli serdeczne życzenia oraz zaoferowali pierwszakom swoją wszechstronną pomoc.
    Podczas uroczystości Ślubowania młodzi artyści zaprezentowali się wspaniale! Wszyscy uczniowie otrzymali plakietki z logo szkoły oraz dyplomy na pamiątkę tego ważnego w ich szkolnym życiu wydarzenia. W bieżącym roku szkolnym naukę w klasach pierwszych rozpoczęło łącznie 57 uczniów. Pierwszoklasistom życzymy wielu muzycznych sukcesów!