Funkcjonowanie szkoły od 22.03.2021 do 11.04.2021

Szanowni Państwo,
Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. szkoła  będzie realizować wszystkie zajęcia w trybie zdalnym.