1992/1993

Dział dziecięcy
1. Antkiewicz Łukasz – klasa skrzypiec Franciszka Koćmy
2. Gołąb Marek – klasa skrzypiec Izabeli Wota
3. Gubała Mirosław – klasa fortepianu Ewy Kościelniak
4. Kalemba Jolanta – klasa fortepianu Ewy Kościelniak
5. Łapa Joanna – klasa fortepianu Ewy Kościelniak
6. Matejczyk Monika – klasa fortepianu Ewy Boryczko
7. Mistarz Marzena – klasa fortepianu Ewy Kościelniak
8. Paniak Ewa – klasa skrzypiec Franciszka Koćmy
9. Rozwadowska Sabina – klasa akordeonu Grzegorza Bobowskiego
10. Sobkowicz Beata – klasa fortepianu Ewy Boryczko
11. Ziółkowska Iwona – klasa fortepianu Ewy Boryczko

Dział młodzieżowy
1. Czopek Paweł – klasa saksofonu Tadeusza Poręby
2. Herma Kinga – klasa fortepianu Ewy Boryczko
3. Klimczyk Renata – klasa akordeonu Grzegorza Bobowskiego
4. Kołodziejczyk Kinga – klasa fortepianu Urszuli Domareckiej-Fikas
5. Kozioł Jan – klasa klarnetu Antoniego Nawieśniaka
6. Mazur Mariusz – klasa akordeonu Grzegorza Bobowskiego
7. Przała Ireneusz – klasa klarnetu Antoniego Nawieśniaka
8. Raczek Krzysztof – klasa akordeonu Grzegorza Bobowskiego
9. Satora Wojciech – klasa klarnetu Tadeusza Poręby
10. Sikorska Magdalena – klasa fletu Małgorzaty Markowskiej
11. Stankiewicz Maksymilian – klasa saksofonu Tadeusza Poręby
12. Sukta Agnieszka – klasa wiolonczeli Moniki Langman
13. Szlósarczyk Barbara – klasa akordeonu Aurelii Bogackiej-Prokockiej
14. Szuba Barbara – klasa akordeonu Grzegorza Bobowskiego
15. Zięba Paulina – klasa fletu Małgorzaty Markowskiej