1988/1989

Dział dziecięcy
1. Bałazińska Kinga – klasa fortepianu Ewy Boryczko
2. Faron Michał – klasa akordeonu Aurelii Bogackiej
3. Gubała Jarosław – klasa akordeonu Aurelii Bogackiej
4. Gubała Marzena – klasa skrzypiec Franciszka Koćmy
5. Kozak Monika – klasa akordeonu Aurelii Bogackiej
6. Kulawiak Izabela – klasa wiolonczeli Józefa Romka
7. Leśniak Anna – klasa fortepianu Moniki Szymskiej
8. Płachta Monika – klasa fortepianu Ewy Boryczko
9. Porczyk Marta – klasa akordeonu Aurelii Bogackiej
10. Raczek Jarosław – klasa fortepianu Zbigniewa Sierpińskiego
11. Syrek Michał – klasa fortepianu Urszuli Domareckiej-Fikas
12. Szczepanik Beata – klasa fortepianu Ewy Boryczko
13. Zając Monika – klasa fortepianu Ewy Boryczko

Dział młodzieżowy
1. Flacht Urszula – klasa fortepianu Ewy Boryczko
2. Garbień Andrzej – klasa akordeonu Marka Moskala
3. Jania Marcin – klasa fortepianu Marty Dudek
4. Kalisz Rafał – klasa gitary Marty Szostak
5. Kiszka Joanna – klasa akordeonu Marka Litwy
6. Król Grzegorz – klasa akordeonu Marka Moskala
7. Pieczara Tomasz – klasa klarnetu Tadeusza Poręby
8. Suchta Magdalena – klasa wiolonczeli Józefa Romka
9. Wątor Gerard – klasa akordeonu Aurelii Bogackiej
10. Wójcik Wioletta – klasa fortepianu Renaty Zawadzkiej