1983/1984

Dział dziecięcy
1. Biela Radosława – klasa fortepianu Janiny Sitarskiej
2. Dziurdzia Jolanta – klasa fortepianu Elżbiety Gonet
3. Gorączko Agnieszka – klasa fortepianu Elżbiety Gonet
4. Jakubiak Dorota – klasa fortepianu Elżbiety Gonet
5. Kielan Anna – klasa fortepianu Janiny Sitarskiej
6. Kuc Anna – klasa skrzypiec Stanisława Dziurdzi
7. Łapa Magdalena – klasa fortepianu Lucyny Rzadek
8. Mikołajczyk Janusz – klasa fortepianu Anny Lorek
9. Nosal Zbigniew – klasa akordeonu Aurelii Bogackiej
10. Pietrzyk Zbigniew – klasa akordeonu Aurelii Bogackiej
11. Syrek Grzegorz – klasa akordeonu Aurelii Bogackiej
12. Woda Bożena – klasa gitary Bronisława Zwierzyńskiego
13. Żak Barbara – klasa akordeonu Jana Brzezińskiego

Dział młodzieżowy
1. Antkiewicz Marek – klasa akordeonu Jana Brzezińskiego
2. Bidzińska Renata – klasa akordeonu Jana Brzezińskiego
3. Bobowski Grzegorz – klasa akordeonu Jana Brzezińskiego
4. Cichoń Renata – klasa gitary Bronisława Zwierzyńskiego
5. Dyląg Dariusz – klasa akordeonu Aurelii Bogackiej
6. Górka Witold – klasa akordeonu Aurelii Bogackiej
7. Kaleta Kazimierz – klasa akordeonu Jana Brzezińskiego
8. Kasperek Renata – klasa akordeonu Jana Brzezińskiego
9. Maślanka Krzysztof – klasa saksofonu Tadeusza Poręby
10. Suruło Jacek – klasa gitary Bronisława Zwierzyńskiego