Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

    Nasza placówka od kilku lat współpracuje ze szkołami zagranicznymi. Od początku roku szkolnego 2005/2006 utrzymujemy przyjazne kontakty z Podstawową Szkołą Muzyczną w Topolcanach na Słowacji, a od roku szkolnego 2006/2007 ze Szkołą Muzyczną z Biatorbagy z Węgier.

Nieobecni nauczyciele:

M. Basista: 10.10-20.10
M. Zapotoczna: 13.10-20.10