Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

    Nasza placówka od kilku lat współpracuje ze szkołami zagranicznymi. Od początku roku szkolnego 2005/2006 utrzymujemy przyjazne kontakty z Podstawową Szkołą Muzyczną w Topolcanach na Słowacji, a od roku szkolnego 2006/2007 ze Szkołą Muzyczną z Biatorbagy z Węgier.

Nieobecni nauczyciele:

M. Jabłońska: 05.02-09.02
J. Antkiewicz: 06.02-09.02

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego