Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

    Brak wpisów. Zapraszamy wkrótce!

Nieobecni nauczyciele:

A. Bogacka Prokocka: 19.10-31.10
A. Moskal: 22.10-31.10

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego