Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

    Brak wpisów. Zapraszamy wkrótce!

Nieobecni nauczyciele:

A. Kusińska-Gablankowska: 11.01-24.01

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego