Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

    Brak wpisów. Zapraszamy wkrótce!

Nieobecni nauczyciele:

M. Jabłońska: 25.02-25.02

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego