Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

  Przewodnicząca:
  Zuzanna Kaczorowska
  Zastępca:
  Urszula Jędrzejowska
  Członkowie:
  Julia Majka
  Jagoda Obajtek
  Ignacy Nowak
  Jan Jaśkowiec

Nieobecni nauczyciele:

M. Basista: 10.10-20.10
M. Zapotoczna: 13.10-20.10