Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

  Przewodnicząca:
  Dawid Balinka
  Zastępca:
  Arkadiusz Woźnica
  Członkowie:
  Wiktoria Sala
  Weronika Leśniak
  Oliwia Kalemba, Paulina Gracz
  Anna Kus, Anna Ciężarek

Nieobecni nauczyciele:

A. Kusińska-Gablankowska: 19.09

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego