Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

  Przewodnicząca:
  Zuzanna Kaczorowska
  Zastępca:
  Urszula Jędrzejowska
  Członkowie:
  Julia Majka
  Jagoda Obajtek
  Ignacy Nowak
  Jan Jaśkowiec

Nieobecni nauczyciele:

Brak nieobecnych nauczycieli

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego