Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

  Rada Rodziców:
  Przewodnicząca:
  Wiceprzewodnicząca:
  Sekretarz:
  Skarbnik:
  Komisja Rewizyjna:
  Przewodnicząca:
  Członkowie:


Nieobecni nauczyciele:

M. Basista: 10.10-20.10
M. Zapotoczna: 13.10-20.10