Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

  Rada Rodziców:
  Przewodnicząca:
  Wiceprzewodnicząca:
  Sekretarz:
  Skarbnik:
  Komisja Rewizyjna:
  Przewodnicząca:
  Członkowie:


Nieobecni nauczyciele:

Brak nieobecnych nauczycieli

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego