Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

  Aby zostać uczniem naszej szkoły trzeba pomyślnie przejść test badania przydatności muzycznej, który polega na zaśpiewaniu wcześniej przygotowanej piosenki i wykonaniu kilku prostych ćwiczeń sprawdzających słuch, poczucie rytmu i pamięć.
  W okresie rekrutacyjnym, który trwa od marca do czerwca, prowadzone są zajęcia przygotowawcze dla kandydatów. W tym okresie funkcjonuje także Poradnia Konsultacyjna przybliżająca kandydatom zagadnienia testu przydatności muzycznej. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
  Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukończenie 5 i nie przekroczenie 16 roku życia.
  Naukę prowadzimy w dwóch cyklach nauczania: sześcioletnim i czteroletnim.
  O przyjęcie do klasy pierwszej o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 8 lat. W tym cyklu prowadzimy naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce i perkusji.
  O przyjęcie do klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat. W tym cyklu prowadzimy naukę gry na: wiolonczeli, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, puzonie i perkusji.
  Test badania przydatności muzycznej odbywa się w okresie od 1 marca do 30 czerwca w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Termin testu kandydaci ustalają w sekretariacie szkoły.
  Listę osób przyjętych do szkoły ogłasza Komisja Rekrutacyjna do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
  Lekcje gry na instrumencie prowadzone są indywidualnie. Zajęcia teoretyczne, chór, orkiestra i zespoły kameralne odbywają się w grupach.
  Zajęcia w szkole realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.
  Nasza szkoła zapewnia naukę na etapie szkoły muzycznej I stopnia i przygotowuje do kontynuowania nauki w szkołach muzycznych II stopnia.

Nieobecni nauczyciele:

Brak nieobecnych nauczycieli

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego