Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

    Laureaci konkursów szkolnych 2020/2021:
    SZKOLNY KONKURS „Muzyka malowana wierszem – poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”

Nieobecni nauczyciele:

Brak nieobecnych nauczycieli

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego