Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

 1. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014

  • 2 stycznia 2014
  • 3 stycznia 2014
  • 16 kwietnia 2014
  • 2 maja 2014
  • 8 maja  2014
  • 20 czerwca 2014

Nieobecni nauczyciele:

Brak nieobecnych nauczycieli

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego