Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

 1. Zespół wokalny Cantata pod  dyrekcją mgr Moniki Szymskiej zdobył I NAGRODĘ (kategoria: chóry dziecięce) w XXIV Myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej "Kolędy i Pastorałki", odbywającym się w dniach 31.01 - 01.02.2015r. w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. Jury Festiwalu przywróciło międzynarodowy charakter myślenickiego festiwalu, podkreślając równocześnie bardzo wysoki poziom prezentacji chóralnych.

  GRATULUJEMY SUKCESU!

 1.  Michał Basista z klasy fortepianu mgr Jarsoława Olszewskiego zajął  I miejsce w gr. II B i otrzymał Nagrodę Specjalną prof. Andrzeja Tatarskiego w XI Muzycznych Spotkaniach Najmłodszych Pianistów w Sieradzu.  Gratulujemy !!!

 1. Do Ogólnopolskich Przesłuchań CEA zakwalifikowali się uczniowie naszej szkoły 
  Wojciech Luberda z klasy akordonu naucz. Aurelii Bogackiej Prokockiej ,  Piotr Brzezicki z klasy skrzypiec mgr Łukasza Antkiewicza, Michał Basista z klasy fortepianu
  mgr Jarosława Olszewskiego. Gratulujemy !!

 1. Uczniowie naszej szkoły Michał Basista z klasy  fortepianu mgr Jarosława Olszewskiego i Franciszek Szymula z klasy fortepianu mgr Elżbiety Leśniak reprezentowali szkołę w Operze Krakowskiej w przedstawieniach ,,Pan Wiolinek".  Gratulujemy !!

 1. W dniu 4 grudnia 2014 r. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy „Wokół Oskara Kolberga". W konkursie wzięli udział uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 na przedmiot Audycje Muzyczne. Zadaniem uczniów klas najmłodszych tj. IV 6 l.c.n. bybyło poprawne rozwiązanie krzyżówki muzycznej, natomiast uczniów klas starszych - poprawne wypełnienie testu wyboru. Komisja oceniająca w składzie: mgr Dorota Bałucka, mgr Ewa Cybura, mgr Monika Szymska i mgr Renata Miśko, wyłoniła następujacych laureatów:

  TEST:
  I miejsce: nie przyznano
  II miejsce: Burtan Honorata
  III miejsce: Kęsek Weronika, Wilk Maria, Jędrocha Dawid
  Wyróżnienie: Przała Julita, Wójcik Natalia, Nieckula Jolanta, Zborowska Weronika, Suder Katarzyna, Papierz Marta, Talaga Paweł
   
  KRZYŻÓWKA:
  I miejsce: Basista Michał
  II miejsce: Goc Joanna, Nowak Ignacy, Repeć Przemysław
  III miejsce: Gumularz Maria, Tyrała Jakub

  Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Nieobecni nauczyciele:

M. Basista: 23.04-22.06
A. Półtorak: 23.04-22.06

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego