Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

 1. W dniu 11 listopada obchodziliśmy 101. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. W główne obchody Myślenickiego Święta Niepodległości włączyli się uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Uroczysty Koncert Historia Ukryta w Piosenkach w Sali widowiskowej MOKiS rozpoczął Zespół wokalny Cantata pod dyrekcją mgr Moniki Szymskiej.
  Pieśni: Znak Krzyża Świętego, Piechota, Polsko nasza - z akompaniamentem fortepianowym mgr Jarosława Olszewskiego - zabrzmiały nader uroczyście. W dalszej części Koncertu publiczność miała okazję wysłuchać kompozycji F.Chopina w wykonaniu dwóch pianistów - Szymon Żegleń z kl. fortepianu mgr Urszuli Domareckiej Fikas zagrał Poloneza g-moll, Franciszek Szymula z kl. fortepianu mgr Olgi Łazarskiej Fantazję - Impromptu  cis-moll. Wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami licznie zgromadzonej na Sali publiczności, co świadczy o uznaniu dla reprezentujących naszą szkołę młodych adeptów sztuki muzycznej.

  Nuta patriotyzmu zabrzmiała też 12 listopada w Centrum Seniora w Drogini. Milena Gubała, Tomasz Kasprzycki z kl. akordoenu mgr Janiny Rozum, Emilia Żądło z kl. klarnetu mgr Piotra Skupniewicza oraz Szymon Żegleń z kl. fortepianu mgr Urszuli Domareckiej Fikas wykonali pieśni patriotyczne, sprawiając ogromną radość Seniorom. Dopełnieniem Koncertu Dla Niepodległej był występ Chóru Uniwersytetu Trzeciego wieku pod dyrekcją mgr Moniki Szymskiej, który zaśpiewał 8 najpopularniejszych pieśni patriotycznych. Zwieńczeniem Koncertu był wspólny śpiew pieśni. Pomysłodawcą i organizatorem Koncertu była mgr Dorota Bałucka.

 1. Uczniowie klas pierwszych PSM I st.w Myślenicach złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.W dniu 23 października 2019r.odbyło się pasowanie uczniów sześcioletniego cyklu nauczania.Pierwszoklasiści pod opieką mgr Renaty Miśko i mgr Doroty Bałuckiej przygotowali inscenizację nawiązującą tematyką do ich pierwszego spotkania ze szkołą muzyczną i instrumentami.24 października 2019 r. przyrzeczenie złożyli uczniowie czteroletniego cyklu nauczania , którzy przygotowali przedstawienie słowno-muzyczne pod kierunkiem mgr Moniki Szymskiej i mgr Małgorzaty Zapotocznej.Uczniowie klas pierwszych w obecności Dyrektora Szkoły, rodziców i nauczycieli złożyli przyrzeczenie ,że będą się pilnie uczyli oraz wypełniali wszystkie obowiązki i zadania ucznia , a także dbali o instrumenty muzyczne i sprzęt szkolny. Po słowach przysięgi Dyrektor Jolanta Antkiewicz pasowała pierwszoklasistów na uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Myślenicach symbolicznym kluczem wiolinowym i życzyła im radości z gry na instrumencie oraz wytrwałości w nauce.Uczniowie klas pierwszych otrzymali na pamiątkę dyplom i plakietkę z logo szkoły.W tym roku szkolnym w PSM Ist. w Myślenicach naukę rozpoczęło 52 uczniów .Pierwszoklasistom życzymy wielu muzycznych sukcesów!

 1. 28 października 2019 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Wielkopolskim Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Grażyny Bacewicz w Koninie.
  Natalia Paluch zdobyła III miejsce , Dawid Balinka zdobył wyróżnienie , uczniów do konkursu przygotowała mgr Dorota Bałucka .
  Konkurs składał się z części teoretycznej i słuchowej , polegającej na rozpoznawaniu kompozycji Grażyny Bacewicz .
  Nasi podopieczni rywalizowali z uczniami innych szkół z całej Polski.

  Gratulujemy sukcesów  !!!!

 1. Jak co roku nauczyciele i uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody XXVI T-DKCh zorganizowane przez Klub Inteligencji Katolickiej, Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Starostwo Powiatowe i myślenickie parafie. 16 października Zespół wokalny Cantata pod dyrekcją mgr Moniki Szymskiej uświetnił Mszę św. w 41. rocznicę wyboru Św. Jana Pawła II na Stolicę Apostolską w parafii Św. Franciszka z Asyżu na Zarabiu. 27 października podczas Mszy św. wieńczacej obchody T-DKCh oprócz Zespołu wokalnego Cantata wystapił także Zespół Klarnetowy pod kierunkiem mgr Piotra Skupniewicza. Zespołowi Cantata towarzyszył akompaniament organowy w wykonaniu mgr Agnieszki Tyrały. Podziękowania i uznania dla wysokiego poziomu artystycznego obu prezentacji wyraził Prezes KIK mgr Zbigniew Syrek oraz ks. Proboszcz Zdzisław Balon z zapewnieniem kontynuacji naszej wieloletniej współpracy.

 1. W związku z wewnatrzszkolnym Konkursem wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki ,,Wokół Stanisława Moniuszki" organizowanym przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Myślenicach w dniu 21 listopada 2019r., zamieszczamy wykaz materiałów i linki do stron internetowych z obowiązującymi wiadomościami:
  Materiały do konkursu:

  WIADOMOŚCI TEORETYCZNE

  Strony internetowe:

  • http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/moniuszko-stanislaw-1819-1872/
  • https://moniuszko200.pl/pl/biografia-stanislawa-moniuszki
  LITERATURA MUZYCZNA
  Strona internetowa:
  • http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/moniuszko-stanislaw-1819-1872/
  oraz z dowolnego źródła utwory muzyczne:
  • Aria z kurantem - tenorowa aria z III aktu opery Straszny dwór Stanisława Moniuszki
  • Dumka Jontka - aria Jontka z IV aktu opery Halka Stanisława Moniuszki
  • Polonez z opery Halka Stanisława Moniuszki

Nieobecni nauczyciele:

M. Jabłońska: 25.02-25.02

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego