Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

 1. Przypominamy, że obowiązuje absolutny zakaz wjazdu na teren Małopolskiej Szkoły Gościnności

 1. Biblioteka przy Państwowej Szkole Muzycznej I st.im.Ludomira Różyckiego w Myślenicach znajduje się przy ul.Piłsudskiego 8/2 w Myślenicach (SZARA KAMIENICA Z KOLUMNAMI)  otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 18.00.
  Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać nauczyciele oraz uczniowie wyłącznie pod opieką rodziców ze względu na oddalenie lokalu od budynku , w którym odbywają się zajęcia .

  Kontakt mailowy :bibloteka.muzyczna@interia.pl

 1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktoczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:
  3 września 2019 (wtorek)
  4 września 2019 (środa)
  5 września 2019 (czwartek)
  6 września 2019 (piątek)
  2 stycznia 2020 (czwartek)
  3 stycznia 2020 (piątek)

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się:
  2.09.2019r - poniedziałek, godz. 17.00 sala widowiskowa MOKiS

 1. Lista osób przyjętych na rok szkolny 2019/2020 dostępna w sekretariacie szkoły .
  Informacja telefoniczna 12 272 0813

Nieobecni nauczyciele:

A. Półtorak: 05.12

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego