Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

 1. XXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej nie mógł odbyć się bez naszego udziału. W tegoroczne obchody włączyli się tylko nauczyciele szkoły muzycznej. 16 października w parafii p.w. Św. Franciszka z Asyżu na Zarabiu uczciliśmy 42 rocznicę wyboru Św. Jana Pawła II na Stolicę Apostolską. Podczas uroczystej Mszy św., którą sprawował ksiądz proboszcz Józef Orawczak wystąpiły: mgr Monika Szymska (śpiew) oraz mgr Agnieszka Tyrała (akompaniament organowy). 18 października w parafii Narodzenia NMP Mszę św. wieńczącą obchody XXVII TKCh uświetnił mgr Łukasz Antkiewicz (skrzypce). Prezes KIK- mgr Zbigniew Syrek, składając podziękowania nie krył wzruszenia i zadowolenia, iż mimo niesprzyjających okoliczności nie zawiedliśmy oczekiwań zarówno organizatorów jak i obecnych w światyniach wiernych.

 1. Szanowni Państwo,

  Informujemy, że wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym w szkole.

 1. Szanowni Państwo,
  z radością informujemy, iż z okazji Jubileuszu 40-lecia działalności PSM I st. im. L. Różyckiego w Myślenicach pracownicy szkoły zostali uhoronowani licznymi nagrodami i odznaczeniami. Medale i nagrody zostaną wręczone w późniejszym terminie ze względu na sytuację epidemiologiczną.

  Złoty medal Prezydenta RP ,,Za długoletnią służbę" otrzymali:
  Bałucka Dorota Agnieszka, Boryczka Ewa Maria, Domarecka-Fikas Urszula Małgorzata, Jabłońska Marta Barbara, Kęsek Teresa, Kusińska-Gablankowska Anna, Lenert Iwona Marta, Leśniak Elżbieta Maria, Moskal Andrzej Józef, Niewalda Ewa, Prokocki Kazimierz Mieczysław, Rozum Janina Zofia, Sala Dorota, Szymska Monika Maria, Zapotoczna Małgorzata Krystyna

  Srebrny medal Przezydenta RP ,,Za długoletnią służbę" otrzymali:
  Antkiewicz Jolanta Dorota, Basista Monika Maria, Kuźmińska Alicja, Miśko Renata Agata, Poręba Jacek, Skupniewicz Piotr Jan, Wilewska Beata Anna

  Brązowy medal Prezydenta RP ,,Za długoletnią służbę" otrzymali:
  Antkiewicz Łukasz Andrzej, Blaszyński Wojciech Antoni, Bukała Radosław Józef, Kuźmiński Dawid, Olszewski Jarosław, Półtorak Agata Anna, Pytlarska Aleksandra Marta, Wierciak Dominika Ewa 

  Odznakę honorową ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej" otrzymała Jolanta Antkiewicz

  Nagrodę I stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej otrzymali:
  Jolanta Antkiewicz, Aurelia Bogacka-Prokocka, Elżbieta Leśniak

  Nagrodę II stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej otrzymali:
  Dorota Bałucka, Monika Szymska, Agnieszka Tyrała

  Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
  Jolanta Antkiewicz, Łukasz Antkiewicz, Aurelia Bogacka-Prokocka, Elżbieta Leśniak, Monika Szymska, Agnieszka Tyrała

  Wszystkim serdecznie gratulujemy i składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej!

  Dyrekcja szkoły

 1. 20.10.2020 - wtorek , godz. 17.00 - 17.45 - III skrzypce,
  20.10.2020 - wtorek, godz. 17.45 - 18.30 - wiolonczela,
  27.10.2020 - wtorek, godz. 17.00 - 18.30 - całość

 1. 14 października 2020 - środa Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Nieobecni nauczyciele:

Brak nieobecnych nauczycieli

Modernizacja z adaptacją akustyczną sali koncertowej PSM I stopnia w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych