Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

 1. Uczniowie proszeni są o realizację zadań zamieszczonych w e-dzienniku w informacjach dla rodziców i uczniów. Treść zadań, forma ich realizacji i sposób zaliczania materiału jest dokładnie opisana przez nauczyciela. W razie wątpliwości należy skontaktowac się z nauczycielem w godzinach lekcji.

 1. Prace nt kompozytora Józefa Świdra należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail do P. Moniki Szymskiej najpóźniej do dnia 8 kwietnia. Adres e-mail znajduje się w e-dzienniku w informacjach dla uczniów i rodziców z dnia 26 marca.

 1. Instrumenty dęte - AEROFONY, źródłem dźwieku jest drgający słup powietrza. Ze względu na pochodzenie, budowę oraz materiał z którego są wykonane - dzielimy je na dęte drewniane i dęte blaszane.
  Dęte blaszane - trąbka, puzon, waltornia, tuba
  Dęte drewniane dodatkowo dzielimy na:

  • o pojedynczym stroiku - klarnet, saksofon
  • o podwójnym stroiku - obój, rożek angielski, fagot i kontrafagot
  • wargowe - flet prosty, poprzeczny, fletnia Pana

 1. Impresjonizm -to kierunek , który powstał we Francji na przełomie XIX i XX  wieku.Początkowo objawił się w sztukach plastycznych -głównie w malarstwie , a następnie przeniknął do innych dziedzin sztuki , wtym do muzyki .Nazwę swą zawdzięcza obrazowi Claude Moneta"Impresja , wschód słońca".
  Kolor eksponowany przez malarzy - impresjonistów , znajdywał swoje odzwierciedlenie w barwie dzwiękowej .Kompozytorzy uzyskiwali to w rozmaity sposób.
  *Indywidualne traktowanie instrumentów
  *Uszlachetnione brzmienie całości orkiestry
  *Stosowanie większych różnic dynamicznych
  *Urozmaicenie siły i barwy instrumentów poprzez zastosowanie tłumików
  Najbardziej charakterystyczną cechą muzyki impresjonistycznej była jej programowość , a kompozytorzy swoim utworom nadawali w większości tytuły literackie .Inspracją dla twórców stanowił często folklor danego kraju, nawiązywali także do kulury antycznej i muzyki orientalnej .Zaczęto stosować w utworach skale całotonowe , przez co uzyskano zupełnie inny koloryt brzmieniowy .To przybliżyło jednocześnie moment rozpadu systemu tonalnego dur-moll.
  Kompozytorzy tego okresu to: Claude Debussy i Maurice Ravel.

 1. Bardzo proszę uczniów , którzy uczęszczają na zajęcia orkiestry szkolnej , aby w ramach zajęć obejrzeli w telewizji lub w internecie koncert muzyki symfonicznej , podczas którego wysłuchają dowolnego utowru symfonicznego Ludwika van Beethovena lub Edwarda Elgara (czyli kompozytorów , których utwory wykonujemy).
  Podaję linki do stron z bardzo dobrymi nagraniami:
  www.youtube.com/user/BerlinPhil/search?query=elgar
  www.youtube.com/user/BerlinPhil/search?query=beethoven
  www.filharmonia.pl/multimedia/wideo
  www.youtube.com/user/NewYorkPhilharmonic/search?query=elgar
  www.youtube.com/user/newYorkPhhhhhilharmonic/search?query=beethoven

  Po wysłuchaniu koncertów proszę o przesłanie krótkiej notatki o programie koncertu, jego wykonawcach (solista, orkiestra, dyrygent) i swoich odzczuciach podczas słuchania. Proszę o wysłanie tych notatek przez dziennik elektroniczny do 5 kwietnia .Prosze również o ćwiczenie swoich partii utworów , które do tej pory wspólnie rozczytaliśmy na zajeciach .Do 9 kwietnia proszę o nagranie filmiku z wykonaniem swojej partii V symfonii (na oceny).sposób przesłania filmu podam w tym tygodniu.


  Agata Póltorak

Nieobecni nauczyciele:

Brak nieobecnych nauczycieli

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego