Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

 1. Jak co roku nauczyciele i uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody XXVI T-DKCh zorganizowane przez Klub Inteligencji Katolickiej, Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Starostwo Powiatowe i myślenickie parafie. 16 października Zespół wokalny Cantata pod dyrekcją mgr Moniki Szymskiej uświetnił Mszę św. w 41. rocznicę wyboru Św. Jana Pawła II na Stolicę Apostolską w parafii Św. Franciszka z Asyżu na Zarabiu. 27 października podczas Mszy św. wieńczacej obchody T-DKCh oprócz Zespołu wokalnego Cantata wystapił także Zespół Klarnetowy pod kierunkiem mgr Piotra Skupniewicza. Zespołowi Cantata towarzyszył akompaniament organowy w wykonaniu mgr Agnieszki Tyrały. Podziękowania i uznania dla wysokiego poziomu artystycznego obu prezentacji wyraził Prezes KIK mgr Zbigniew Syrek oraz ks. Proboszcz Zdzisław Balon z zapewnieniem kontynuacji naszej wieloletniej współpracy.

 1. W związku z wewnatrzszkolnym Konkursem wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki ,,Wokół Stanisława Moniuszki" organizowanym przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Myślenicach w dniu 21 listopada 2019r., zamieszczamy wykaz materiałów i linki do stron internetowych z obowiązującymi wiadomościami:
  Materiały do konkursu:

  WIADOMOŚCI TEORETYCZNE

  Strony internetowe:

  • http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/moniuszko-stanislaw-1819-1872/
  • https://moniuszko200.pl/pl/biografia-stanislawa-moniuszki
  LITERATURA MUZYCZNA
  Strona internetowa:
  • http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/moniuszko-stanislaw-1819-1872/
  oraz z dowolnego źródła utwory muzyczne:
  • Aria z kurantem - tenorowa aria z III aktu opery Straszny dwór Stanisława Moniuszki
  • Dumka Jontka - aria Jontka z IV aktu opery Halka Stanisława Moniuszki
  • Polonez z opery Halka Stanisława Moniuszki

 1. 14.10.2019 - poniedziałek Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

 1. 24 sierpnia Parafia p.w. Narodzenia NMP w Myślenicach obchodziła Jubileusz 50 lecia Koronacji Cudownego Obrazu Pani Myślenickiej. Uroczystą Mszę Św. na myślenickim Rynku uświetnił swym śpiewem Zespół wokalny Cantata pod dyrekcją mgr Moniki Szymskiej przy akompanimanecie organowym mgr Agnieszki Tyrały. W ramach obchodów jubileuszowych Zespół Canata wystąpił również w repertuarze sakralnym podczas Mszy Św. w dniach 23 sierpnia i 8 września.

 1. Rok szkolny 2018/19 dobiegł końca , a Zespół wokalny Cantata konfronował swe umiejetności wokalne w XXIII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej ,,Cantate Deo"w Rzeszowie. W trwajacym od 14-16 czerwca konkursie wzięło udział 19 chórów: z Polski, Słowacji i Ukrainy - w tym 6 w kategorii chórów dziecięcych. Zespół wokalny Cantata pod dyrekcją mgr Moniki Szymskiej zdobył II MIEJSCE. Jedną z czterech pozycji repertuarowych była pieśń ,,Ave Maria" w opracowaniu mgr Jarosława Olszewskiego z akompaniamentem organowym mgr Agnieszki Tyrały. Decyzją Jury Zespół Cantata wystąpił również podczas Mszy Św. wieńczacej Festiwal w Kosciele Farnym w Rzeszowie.

  GRATULUJEMY!!!

Nieobecni nauczyciele:

A. Półtorak: 05.12

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego