Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

 1. W dniu 15.11.2017 - środa zajęcia orkiestry zostają odwołane

 1. Tradycją naszej szkoły jest włączanie sie w obchody TKCh, organizowanego przez myślenickie instytucje: UMiG, Starostwo Powiatowe, Klub Inteligencji Katolickiej oraz myślenickie parafie. 16 października zespół wokalny Cantata pod dyrekcja mgr Moniki Szymskiej uświetnił Msze św. w rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową w kościele p.w. Św. Franciszka z Asyzu na Zarabiu. 22 października w kościele p.w. Narodzenia NMP wraz z zespołem Cantata wystapił także zespół klarnetowy przygotowany przez mgr Piotra Skupniewicza. Zespołowi Canata towarzyszył akompaniament organowy w wykonaniu mgr Agnieszki Tyrały. Obie prezentacje zostały nagrodzone gromkimi brawami, wdzięczność i uznanie dla młodych adeptów  sztuki muzycznej wyraził Prezes KIK mgr Zbigniew Syrek.

 1.  SAMORZĄD UCZNIOWSKI - rok szkolny 2017/2018
   
  Przewodniczący                     Zastępca przewodniczącego
  Jan Jaśkowiec                      Anna Gracz

  Członkowie
  Joanna Gracz
  Dawid Balinka                                                                     
  Jagoda Obajtek                                            
  Arkadiusz Woźnica

 1. 23 października 2017 roku był ważnym dniem dla uczniów klas pierwszych, którzy złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. W tym dniu zadebiutowali także na scenie jako uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Myślenicach. Inscenizację przygotowali pod okiem swoich nauczycieli mgr Moniki Szymskiej, mgr Renaty Miśko i mgr Doroty Bałuckiej. Uczniowie klas pierwszych złożyli przyrzeczenie, że będą się pilnie uczyli oraz wypełniali wszystkie obowiązki i zadania ucznia, a także dbali o instrumenty szkolne i wzorowo wypełniali obowiązki. Po słowach przysięgi Dyrektor Jolanta Antkiewicz pasowała pierwszoklasistów na uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Myślenicach symbolicznym kluczem wiolinowym. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy otrzymał dyplom i plakietkę z logo szkoły. Dyrektor życzyła uczniom wielu sukcesów, aby obcowanie z muzyką przyniosło im dużo radości, podkreśliła jednak, że wymaga to wysiłku i ciężkiej pracy.

 1. W związku z remontem szkoły informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 Myślenickie Konfrontacje Perkusyjne nie odbędą się.
  Planowany termin kolejnej edycji konkursu będzie podany we wrześniu 2018 roku.

Nieobecni nauczyciele:

Brak nieobecnych nauczycieli