Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

 1. do 29 listopada 2020 roku zajęcia dla wszystkich uczniów prowadzone są w trybie zdalnym

 1. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

  Muzyka malowana wierszem – poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”

   

  I. Organizator:

     Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

   

  II. Cele konkursu

  • uczczenie 100. rocznicy urodzin poety;

  • ustanowienie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2021
   Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego;

  • zapoznanie z twórczością polskiego poety pokolenia Kolumbów;

  • rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów;

  • kształtowanie umiejętności odnajdywania muzycznych powiązań w poezji;

  • poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat polskiej kultury.

   

  III. Zasady uczestnictwa

  • W konkursie wezmą udział chętni uczniowie klas IV - VI 6 l.c.n. oraz II-IV 4 l.c.n.;

  • Zadanie uczestników polegać będzie na wykonaniu pracy plastycznej inspirowanej jednym z wytypowanych wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz dobraniu odpowiedniego przykładu z literatury muzycznej.

  • Prace konkursowe składamy do 12 stycznia 2021 roku w Bibliotece Państwowej Szkoły Muzycznej w Myślenicach, ul. Zdrojowa 16, 32-400 Myślenice lub do mgr Doroty Bałuckiej;

  • Praca plastyczna. Forma pracy: płaska. Format pracy: A4 lub A3.
   Technika wykonania: dowolna np. malarstwo, kolaż, rysunek.

  • Pracę konkursową należy opisać na odwrocie:

  - imię i nazwisko ucznia,

  - tytuł wybranego wiersza K. K. Baczyńskiego,

  - tytuł wybranego utworu muzycznego i nazwisko kompozytora.

  • Kryteria oceny:

  - nawiązanie do tematyki wiersza K. K. Baczyńskiego,

  - estetyka wykonania pracy,

  - oryginalność, kreatywność w ujęciu tematu oraz walory artystyczne,

  - spójność poezji z wybranym utworem muzycznym.

  • Laureatami konkursu zostaną uczniowie, których prace uzyskają miejsca w konkursie.


   

  IV. Komisja konkursowa.

  • Komisję oceniającą prace konkursowe powołuje Dyrektor Szkoły.

  • Komisja przyznaje nagrody oraz wyróżnienia dla najlepszych prac.

  • Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

   

  Organizatorzy:

  mgr Dorota Bałucka

  mgr Anna Kowalska

  Myślenice, dnia 16. 10. 2020 r.

  Tytuły wybranych do konkursu wierszy K. K. Baczyńskiego: Gawot, Kantylena, Kolęda, Harmonia Beethovena, Madrygał, Koncert, Nokturn („To niebo…”), Nokturn („ Hiacynty”), Kołysanka, Piosenka „Znów wędrujemy”

 1. Przypominamy, że 9 i 10 listopada (poniedziałek i wtorek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych

 1. Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

  Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 26 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020r. szkoła przechodzi na nauczanie zdalne.

  Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich zajęć będą indywidualnie przekazywane za pośrednictwem nauczycieli instrumentu głównego.

 1. Terminy prób orkiestry:
  27.10.2020 - wtorek,     godz. 17.00 - 17.45 - III skrzypce,
  27.10.2020 - wtorek,     godz. 17.45 - 18.30 - wiolonczela,

Nieobecni nauczyciele:

Brak nieobecnych nauczycieli

Modernizacja z adaptacją akustyczną sali koncertowej PSM I stopnia w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych