Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

 1. Link do dziennika elektronicznego Fryderyk działajacego w naszej szkole.
  https://psmmyslenice.fryderyk.edu.pl/

 1. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej do  dnia 26 kwietnia br. wszystkie szkoły pozostają zamknięte.
  Do tego czasu - tak jak dotychczas - nauczyciele prowadzą nauczanie zdalne.

 1. Wszyscy uczniowie uczęszczający na Audycje muzyczne zobowiązani są do zrobienia zdjęć uzupełnianych notatek i wpisów do zeszytu , a następnie przesłać do nauczyciela na pocztę: bddb68@gmail.com
  Będzie ocena z aktywności .Proszę również o potwierdzenie kontaktu przez dziennik elektroniczny poprzez wysłanie jakiejkolwiek wiadomości .

  Dorota Bałucka

 1. Urząd Ochrony Danych Osobowych , przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej , przygotował poradnik dla szkół "Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania"

  Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania
  W związku z pandemią koronawirusa poczta elektroniczna i inne elementy pracy grupowej , takie jak narzędzia konferencyjne lub komunikatory internetowe stały się wsparciem dla wielu uczniów i nauczycieli , wykorzystujących zdalne metody nauczania . Korzystając z nich, warto  pamiętać o bezpiecznym przetwarzaniu danych.

  Rodzicu
  -
  Szkoła może wymagać od ucznia jedynie danych niezbędnych do założenia przez niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej (na podstawie art.35 ustawy-Prawa oświatowego w związku z art.6ust.1 lit.e RODO)
  -Rodzic (opiekun prawny)ma prawo wiedzieć , jak szkoła jako administrator będzie przetwarzała dane osobowe jego dziecka w trakcie nauki zdalnej oraz jakie w zwiazku z tym przysługują mu prawa.
  -Jeżeli platformy wykorzystywane do zdalnego nauczania są odrębnymi od szkoły administratorami przetwarzanych przez siebie danych to rodzice i dzieci powinni od nich otrzymać klauzulę informacyjną o podstawowych zasadach i zakresie zbierania danych oraz administratorze , np.podczas zakładania konta    .
  Podstawę prawną realizacji zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U.poz/493)

  Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podzczas lekcji online

  20 zasad bezpieczeństwa , o których powinni pamietać zarówno szkolni administratorzy ,jak i nauczyciele oraz uczniowie przygotowujący się do lekcji online, aby chronić swoje dane:
  1.Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne
  2.Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe ,antymalware i antyspyware.
  3.Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi , antymalware i antyspyware .
  4.Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów.
  5.Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję elektroniczną.
  6.Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych.
  7.Nie zapisuj haseł na kartkach.
  8.Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych .
  9.Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe.
  10.Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe - ACCess Point.
  11.Dostosuj złożoność haseł odpowiednio do zagrożeń .
  12.Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe .
  13.Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.
  14.Wykonuj regularnie kopie zapasowe .
  15.Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników danych.
  16.Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną.
  17.Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych.
  18.Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN.
  19.Odchodząc od komputera, blokuj stację komputerową.
  20.Nie umieszczaj w koputerze przypadkowo znalezionych nośników USB.


 1. klasa I 6lcn
  Otwórzcie stronę 67 w podreczniku, przepiszcie do zeszytu żółtą ramkę /Kropka w muzyce/. Nastepnie wypełnijcie ćwiczenia 7 i 8. Pamiętajcie, że półnuta z kropką zajmuje trzy miejsca w takcie. Otwórzcie solfez na stronie 25 i potrenujcie ćwiczenia 0d 64 - 67 włącznie. Przypomoinam, ze klaszczecie z głośnym liczeniem.

  klasa II
  Dzisiaj poznajemy, co to jest kanon. Zapiszcie na kolorowo w zeszycie; KANON to powtórzenie tej samej melodii przez przynajmniej dwa głosy,z ustalonym opóźnieniem.
  Następnie posłuchajcie piosenki o kanonie:
  https://www.youtube.com.watch?v=LDK1b5zY8ms
  Otwórzcie podręcznik na stronie 73 i spóbujcie z rodzeństwem, mama lub tatą wykonać ćwiczenie 1. Miłej Zabawy

  klasa III
  Z podręcznika przeczytacie informacje o Oberku ze str. 76 i zróbcie krótką notatkę w zeszycie - żółta ramka.
  Nastepnie pooglądajcie, jak tańczy się oberka.
  https://www.youtube.com/watch?v=Jn306uKOuPM

  Otwórzcie podręcznik na stronie 52 i tak jak ostatnio przepisywaliście gamę d-moll - przepiszcie gamę e-moll i jej odmiany do zeszytu. Jako temat zapiszcie; Poznajemy gamę e-moll i jej odmiany.

Nieobecni nauczyciele:

Brak nieobecnych nauczycieli

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego