Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Myślenicach

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach