Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach


  Biblioteka przy Państwowej Szkole Muzycznej I st.
  im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach
  znajduje się
  przy ul. Piłsudskiego 8/2 w Myślenicach
  i otwarta jest od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 15.00 do 18.00
  Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać nauczyciele oraz uczniowie wyłącznie pod opieką rodziców ze względu na oddalenie lokalu od budynku, w którym odbywają się zajęcia.

  Kontakt mailowy: biblioteka.muzyczna@interia.pl

Nieobecni nauczyciele:

Brak nieobecnych nauczycieli

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego