Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach


    Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:
    Poniedziałek: 13.30-18.30
    Środa: 14.00-19.00
    Czwartek: 13.30-18.30

Nieobecni nauczyciele:

M. Jabłońska: 05.02-09.02
J. Antkiewicz: 06.02-09.02

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego