Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

    Harmonogram audycji w roku szkolnym 2019/2020:
    Brak wpisów. Zapraszamy wkrótce!

Nieobecni nauczyciele:

A. Kusińska-Gablankowska: 11.01-24.01
A. Tyrała: 22.01-24.01

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego