Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

    Harmonogram audycji w roku szkolnym 2020/2021:
    Brak wpisów. Zapraszamy wkrótce!

Nieobecni nauczyciele:

B. Wilewska: 21.09-24.09
E. Leśniak: 22.09-23.09

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego