Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

    Harmonogram audycji w roku szkolnym 2017/2018:
    Brak wpisów. Zapraszamy wkrótce!

Nieobecni nauczyciele:

M. Jabłońska: 05.02-09.02
J. Antkiewicz: 06.02-09.02

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego