Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

 1. Nadal trwają zapisy do PSM I st. im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach, wyznaczony został dodatkowy termin badania przydatności muzycznej w ramach postępowania uzupełniającego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://bip.e-cea.pl/1012/ dla- kandydatów oraz www.psmmyslenice.pl (zakładka dla kandydatów) i pod nr te. 12 272 08 13.
  Serdecznie zapraszamy!

 1. Drodzy Nauczycile, Uczniowie i Rodzice
  Szanowni Państwo!

                                 Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach dziękuje wszystkim Państwu za mijający rok szkolny. Był to rok pełen wyzwań i sytuacji, które nigdy wcześniej nie miały miejsca i tylko dzięki współpracy i zaangażowaniu nas wszystkich mogliśmy z powodzeniem zakończyć rok szkolny 2019/202.

                                 Serdecznie dziekujemy Nauczucielom za to, że sprostali wyzwaniom zdalnego nauczania, Uczniom gratulujemy wyników, a wobec Rodziców wyrażamy wdzięczność za ogromne wsparcie.
          
                                 Niech nadchodzące wakacje będą dla Państwa zasłużonym odpoczynkiem, życzymy także dużo zdrowia mając nadzieję, że sprzyjające okoliczności pozwolą nam spotkać się 1 września i wspólnie rozpocząć kolejny rok szkolny.
    
  Z wyrazami szacunku

  Jolanta Antkiewicz
  Agnieszka Tyrała

 1. Szanowni Państwo,
  W szkole wprowadza się możliwość udostępniania sal dydaktycznych, instrumentarium oraz koniecznego sprzętu technicznego w celu przeprowadzenia prób i ćwiczeń mających na celu przygotowanie do egzaminów związanych z kontynuacją nauki w szkole muzycznej II stopnia oraz ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia.

  Udostępnienie odbywa się na pisemny wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia przesłany elektronicznie na adres szkoły z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Termin i czas udostępnienia jest uzgadniany każdorazowo z dyrektorem szkoły.

  Podczas udostępnienia sali dydaktycznej w sali uczniowi towarzyszy nauczyciel szkoły.

  Korzystanie z pomieszczeń szkolnych odbywa się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w szczególności dotyczących bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19 obowiązujących w szkole.
  Procedury bezpieczeństwa obowiązujace w szkole w okresie COVID-19 dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
  https://bip.e-cea.pl/site/download/35790/Procedura%20bezpiecze%C5%84stwa_Covid-19.pdf

 1. W dniu 10.05.2020 r.o godz 22:00 odbędzie się koncert absolwenta naszej szkoły Tomasza Kowalczyka Serdecznie zachęcamy do obejrzenia .
  https://www.facebook.com/modernmarimba/live/?

 1. Trwają zapisy do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Myślenicach. Wszystkie informacje dostępne na stronie: www.psmmyslenice.pl (zakładka dla kandydatów), Facebooku i pod nr tel. 12 272 08 13.
  Serdecznie zapraszamy!

Nieobecni nauczyciele:

Brak nieobecnych nauczycieli

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego