Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

 1. Urząd Ochrony Danych Osobowych , przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej , przygotował poradnik dla szkół "Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania"

  Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania
  W związku z pandemią koronawirusa poczta elektroniczna i inne elementy pracy grupowej , takie jak narzędzia konferencyjne lub komunikatory internetowe stały się wsparciem dla wielu uczniów i nauczycieli , wykorzystujących zdalne metody nauczania . Korzystając z nich, warto  pamiętać o bezpiecznym przetwarzaniu danych.

  Rodzicu
  -
  Szkoła może wymagać od ucznia jedynie danych niezbędnych do założenia przez niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej (na podstawie art.35 ustawy-Prawa oświatowego w związku z art.6ust.1 lit.e RODO)
  -Rodzic (opiekun prawny)ma prawo wiedzieć , jak szkoła jako administrator będzie przetwarzała dane osobowe jego dziecka w trakcie nauki zdalnej oraz jakie w zwiazku z tym przysługują mu prawa.
  -Jeżeli platformy wykorzystywane do zdalnego nauczania są odrębnymi od szkoły administratorami przetwarzanych przez siebie danych to rodzice i dzieci powinni od nich otrzymać klauzulę informacyjną o podstawowych zasadach i zakresie zbierania danych oraz administratorze , np.podczas zakładania konta    .
  Podstawę prawną realizacji zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U.poz/493)

  Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podzczas lekcji online

  20 zasad bezpieczeństwa , o których powinni pamietać zarówno szkolni administratorzy ,jak i nauczyciele oraz uczniowie przygotowujący się do lekcji online, aby chronić swoje dane:
  1.Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne
  2.Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe ,antymalware i antyspyware.
  3.Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi , antymalware i antyspyware .
  4.Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów.
  5.Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję elektroniczną.
  6.Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych.
  7.Nie zapisuj haseł na kartkach.
  8.Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych .
  9.Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe.
  10.Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe - ACCess Point.
  11.Dostosuj złożoność haseł odpowiednio do zagrożeń .
  12.Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe .
  13.Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.
  14.Wykonuj regularnie kopie zapasowe .
  15.Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników danych.
  16.Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną.
  17.Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych.
  18.Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN.
  19.Odchodząc od komputera, blokuj stację komputerową.
  20.Nie umieszczaj w koputerze przypadkowo znalezionych nośników USB.


 1. klasa I 6lcn
  Otwórzcie stronę 67 w podreczniku, przepiszcie do zeszytu żółtą ramkę /Kropka w muzyce/. Nastepnie wypełnijcie ćwiczenia 7 i 8. Pamiętajcie, że półnuta z kropką zajmuje trzy miejsca w takcie. Otwórzcie solfez na stronie 25 i potrenujcie ćwiczenia 0d 64 - 67 włącznie. Przypomoinam, ze klaszczecie z głośnym liczeniem.

  klasa II
  Dzisiaj poznajemy, co to jest kanon. Zapiszcie na kolorowo w zeszycie; KANON to powtórzenie tej samej melodii przez przynajmniej dwa głosy,z ustalonym opóźnieniem.
  Następnie posłuchajcie piosenki o kanonie:
  https://www.youtube.com.watch?v=LDK1b5zY8ms
  Otwórzcie podręcznik na stronie 73 i spóbujcie z rodzeństwem, mama lub tatą wykonać ćwiczenie 1. Miłej Zabawy

  klasa III
  Z podręcznika przeczytacie informacje o Oberku ze str. 76 i zróbcie krótką notatkę w zeszycie - żółta ramka.
  Nastepnie pooglądajcie, jak tańczy się oberka.
  https://www.youtube.com/watch?v=Jn306uKOuPM

  Otwórzcie podręcznik na stronie 52 i tak jak ostatnio przepisywaliście gamę d-moll - przepiszcie gamę e-moll i jej odmiany do zeszytu. Jako temat zapiszcie; Poznajemy gamę e-moll i jej odmiany.

 1. klasa V 6lcn gr C
  Proszę powtórzyć gamę E-dur naturalną i triadę harmoniczną, utworzyć gamę E-dur harmoniczną i zapisać w zeszycie - spiewać nazwami literowymi. Czytać nuty głosem nazwami literowymi ćwiczenia solfeżowe /Nowy solfeż styr 178 ćw. 561, str. 180 ćw.570/. Ćwiczeznia rytmiczne z grupami szesnastkowymi i pauzami szesnastkowymi prosze ćwiczyć klaszcząc z miarowym liczeniem w odpowiednim metrum /Nowy solfez str. 248, 249 ćw.25, 26 27/.
  Materiały słuchowe , które zostały wprowadzone utrwalamy na stronach: umuzykalniam.pl , dur-moll.
  Ćwiczymy interwały, trójdźwięki, D7.

  Klasa VI 6lcn gr C i Klasa IV 4lcn gr E '
  Proszę śpiewać gamę b-moll w czterech odmianach, eolska, harmoniczna, dorycka, melodyczna, triadę harmoniczną w b-moll /Nowy solfeż str 225 ćw. 728, str. 225 ćw. 730/. Realizować ćwiczenia rytmiczne /Nowy solfeż str. 251, 252 ćwiczenia rytmiczne: 35, 36,37,38,39/.
   Materiałty słuchowe, które zostały już wprowadzone utrwalamy na stronach: umuzykalniam.pl. dur-moll.
  Ćwiczymy interwały, trójdźwieki, D7, gamy durowe i molowe do pięciu znaków przykluczowych.

  Klasa I 4lcn gr E
  Proszę śpiewać game a-moll w odmianach: eolska, harmoniczna, doryczka, melodyczna, triadę harmoniczną w a-moll nazwami literowymi /Nowy solfeż str. 28 ćw 73, 74, 75, 76, 77/.
  Ćwiczenia z kropką iósemką.
  Prosze realizować cwiczenia rytmiczne /Nowy solfeż str. 251 ćw.32/ klaszcząc z liczeniem ,,pierwsaz, druda".
  Zadany materiał utrwalamy korzystajac ze strony: umuzykalniam.pl, dur-moll

 1. klasa I 6lcn - Rytmika i Kształcenie słuchu
  1. Posłuchaj melodii z linku poniżej. Otwórz zeszyt narysuj klucz wiolinowy, metrum 4/4 i przygotuj 8 taktów. Spróbuj zapisać melodię, którą słyszysz nazwami literowymi dźwięków. Ułatwi to zadanie chłopczyk który skacze po kółeczkach oznaczonych nazwami solimacyjnymi dźwięków. Pamiętaj aby zapisać melodię razem z rytmem, który jest bardzo prosty. Na koniec zaspiewaj melodię
  https://www.youtube.com/watch?v=JqNGn3bgmvM

  2. Naucz się śpiewać melodii nazwami literowymi na tle melodii (link poniżej) tylko do 1 minuty 50 sekundy.
  https://www.youtube.com/watch?v=AEbMjlHl9cw

  3. Utrwalanie pauzy ćwiercnutowej. Wykonaj rytm najpierw tataizacją a potem klaszcząc na tle muzyki z linku ponizej
  https://www.youtube.com/watch?v=jkjhF0TRxE4

  W przyszłym tygodniu informacje bedą umieszcone w e-dzienniku w zakładce wiadomości.

  Klasa II 6lcn - Rytmika i Kształcenie słuchu
  1. Na tle włączonej melodii z linku poniżej zaśpiewaj dżwieki po których skacze pajączek
  https://www.youtube.com/watch?v=yMLZKPmvTEs&t=38s

  Ćwiczenie ponizej polega na tym samym co poprzednie. zaśpiewaj dxwieki po których skacze piesek. W piosence pojawia się nazwa dźwięku ,,B'' my śpiewamy go jako ,,H'' - pamiętaj o tym!
  https://www.youtube.com/watch?v=H5R89DnjhFA&=46S

  Na str. 75 jest temat o przedtakcie. Wyklaszcz ćw nr 1 a i b przedtakt klaszcząć nad główą.
  Na str. 76 spóbuj zaspiewać ćw 6 B Dwonki Papagena z towarzyszeniem gitary. Najpierw wolno
  https://www.youtube.com/watch?v=Shqzf0lusuM

  a teraz szybciej
  https://www.youtube.com/watch?v=RjBrVsBg jY

  W przyszłym tygodniu informacje bedą umieszczone w e-dzienniku w zakładce wiadomości.

  Klasa III 6lcn - Rytmika i Kształcenie słuchu
  Podręcznik str 87 zad.7,8,9,10 oraz str 89 zad. 9 i 10, Muzyczny detektyw ze str. 90
  Zachęcam również do obejrzenia 1 odcinka o Stanisławie Moniuszko
  https://www.youtube.com/watch?v=JLUFHbjlqpw

  W przyszłym tygodniu informacje będą umieszcone w e-dzienniku w zakładce wiadomości.

 1. Przepiszcie proszę do zeszytu zagadnienia, które przygotowują Was do testu końcowego;
  - elementy dzieła muzycznego / bez rytmiki i frazowania/
  - instrumnety muzyczne - przyporządkowanie do grup
  - faktura: polifonia, homofonia
  - programowa i ilustracyjna funkcja muzyki
  - rondo, wariacje, opera msza
  - epoki / układ chronologiczny/ ramy czasowe, najważniejsze fakty, kompozytorzy- cechy charkterystyczne muzyki ludowej plus tańce narodowe
  - techniki kompozytorskie XX wieku
  no i oczywiscie KANON.

Nieobecni nauczyciele:

Brak nieobecnych nauczycieli

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego