Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

 1. Szanowni Państwo,
  W szkole wprowadza się możliwość udostępniania sal dydaktycznych, instrumentarium oraz koniecznego sprzętu technicznego w celu przeprowadzenia prób i ćwiczeń mających na celu przygotowanie do egzaminów związanych z kontynuacją nauki w szkole muzycznej II stopnia oraz ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia.

  Udostępnienie odbywa się na pisemny wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia przesłany elektronicznie na adres szkoły z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Termin i czas udostępnienia jest uzgadniany każdorazowo z dyrektorem szkoły.

  Podczas udostępnienia sali dydaktycznej w sali uczniowi towarzyszy nauczyciel szkoły.

  Korzystanie z pomieszczeń szkolnych odbywa się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w szczególności dotyczących bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19 obowiązujących w szkole.
  Procedury bezpieczeństwa obowiązujace w szkole w okresie COVID-19 dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
  https://bip.e-cea.pl/site/download/35790/Procedura%20bezpiecze%C5%84stwa_Covid-19.pdf

 1. W dniu 10.05.2020 r.o godz 22:00 odbędzie się koncert absolwenta naszej szkoły Tomasza Kowalczyka Serdecznie zachęcamy do obejrzenia .
  https://www.facebook.com/modernmarimba/live/?

 1. Trwają zapisy do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Myślenicach. Wszystkie informacje dostępne na stronie: www.psmmyslenice.pl (zakładka dla kandydatów), Facebooku i pod nr tel. 12 272 08 13.
  Serdecznie zapraszamy!

 1. Zgodnie z komunikatem MEN kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oswiatowych zostało przedłużone do 24 maja br.

 1. Link do dziennika elektronicznego Fryderyk działajacego w naszej szkole.
  https://psmmyslenice.fryderyk.edu.pl/

Nieobecni nauczyciele:

Brak nieobecnych nauczycieli

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego