Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

 1. Serdecznie zapraszamy na Piknik Rodzinny w dniu 10.10.2015 r. /sobota/ w godz. 11.00-15.00.

  *Dzieci z grup rytmicznych proszone są o przyjście na godz. 10.30

 1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016.

  • 4 stycznia 2016
  • 5 stycznia 2016
  • 18 lutego 2016
  • 23 marca 2016
  • 2 maja 2016
  • 18 maja 2016

 1. Literatura dla klas IV 6 lcn i II 4 lcn:

  Strona internetowa: http://culture.pl/pl/tworca/fryderyk-chopin#zycie-tworczosc
  Zakładka:

  • Życie i twórczość (bez plików dźwiękowych z przykładami muzycznymi) 

  Literatura dla klas V  i VI 6 lcn oraz III i IV 4 lcn:

  Strona internetowa: http://www.chopin.info.pl/show.php?DOC=start
  Zakładka:
  • Życie
  • Biografia
  • Twórczość (spis tematyczny)
  • Jego epoka (z wyłączeniem fragmentów listów i cytatów książek)
  • Jego Rodzina
  • Konkursy ( bez listy nazwisk osób zakwalifikowanych)
  • Miejsca

 1. W dniu 24.09.2015 o godz.18:00 zapraszamy na zebranie z Panią Dyrektor wszystkich chętnych do Ogniska Muzycznego .

 1. W  dniu 23.09.2015 o godz.17:30 zapraszamy na zebranie trójek klasowych .

Nieobecni nauczyciele:

E. Boryczka: 29.09-09.10